NỘI DUNG

BẢNG GIÁ HỌC PHÍ | YÊU CẦU | NỘI DUNG

NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(Thời lượng học các phần sẽ phù hợp với từng độ tuổi)

Phần 1: Điều khiển xe an toàn

 • Làm quen với Ga và Thắng.
 • Chạy thẳng, điều khiển và làm chủ tốc độ.
 • Đổi lằn đường
 • Nhận diện tín hiệu và biển báo trên đường.
 • Quẹo trái và phải tại các giao lộ với các tín hiệu đèn/biển báo khác nhau.
 • Xử lý tình huống bất thường khi gặp trên đường.

Phần 2: Bổ sung và nâng cao kỹ năng

 • Làm quen với đường thi tại các DMV.
 • Tấp xe vào lề, lui xe.
 • Đậu xe ở các trường hợp và khu vực đậu khác nhau.
 • Thi thử bài thi Behind The Wheel với trường.
 • Chỉnh sửa sau khi thi.