BẢNG GIÁ HỌC PHÍ BEHIND THE WHEEL

BẢNG GIÁ HỌC PHÍ | YÊU CẦU | NỘI DUNG

BẢNG GIÁ HỌC PHÍ BAO ĐẬU CHO HỌC VIÊN TỚI KHI CÓ BẰNG LÁI

ĐỘ TUỔI HỌC PHÍ GHI CHÚ
15.5 – 17 (6 tiếng học bắt buộc bởi DMV) $450 Đóng 1 lần
16 – 25 $650 Đóng đợt 1 $450
Số giờ học 10 tiếng
26 – 30 $700 Đóng đợt 1 $500
Số giờ học 10 tiếng
31–  35 $750 Đóng đợt 1 $550
Số giờ học 10 tiếng
36 – 40 $800 Đóng đợt 1 $600
Số giờ học 12 tiếng
Trên 40 $975 Đóng đợt 1 $650
Số giờ học 15 tiếng, thi 3 lần

BẢNG GIÁ HỌC THEO GIỜ VÀ CÁC GÓI NÂNG CẤP

TÊN GÓI HỌC HỌC PHÍ GHI CHÚ
Học theo giờ (Học sinh tự đi thi và sẽ phải thêm phí nếu cần thầy/cô đưa đi thi) $65 Đăng ký tối thiểu 6 tiếng. Mỗi lần học 10 tiếng sẽ được dẫn đi thi miễn phí 1 lần
Gói luyện thi $450 – $650 Đóng 1 lần, số giờ học là 5 – 10 tiếng, được đưa đi thi miễn phí 2 lần

Thêm giờ học

$325 Thêm 5 tiếng và 1 lần đưa đi thi

QUY ĐỊNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

  • Lịch học được xếp theo lịch rảnh đã đăng ký và sẽ từ 2 đến 3 ngày/tuần, mỗi lần 1 tiếng. Nếu lịch rảnh của học viên có thay đổi, vui lòng báo trước cho trường trước thứ 5 của tuần trước đó.
  • Học viên sẽ nhận được lịch của tuần kế tiếp vào mỗi thứ 7 hàng tuần, thầy giáo sẽ đón học sinh trong khoảng thời gian 60 phút. (Vd giờ đón 3-4pm, thầy sẽ đón học viên trong khoảng thời gian trên tuỳ theo tình hình giao thông.
  • Sau giờ học đầu tiên, học viên có quyền yêu cầu thay đổi thầy/cô huấn luyện hoặc muốn hủy hợp đồng, học viên phải trả $70.
  • Sau giờ học thứ 2, nếu đổi ý sẽ bị mất cọc 100%
  • Sau khi thi, nếu không đậu, thầy/cô giáo sẽ tiếp tục hỗ trợ học viên cho đến khi thi đậu.
  • Nếu giữa thầy/cô huấn luyện và học viên có bất kỳ khúc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với nhà trường để được giải quyết.
  • Trường nhận đưa đón miễn phí học viên trong vòng 5 dặm (tính từ trường). Học viên ở xa sẽ tính thêm tiền xăng nếu cần đưa đón (tùy theo địa chỉ). Nếu học viên thay đổi địa chỉ khác lúc ghi danh, học viên sẽ phải bù thêm chi phí đi lại cho nhà trường.
  • Nếu học viên tự ý nghỉ hơn 2 tuần liền sẽ bị hủy hợp đồng vì bất kỳ lý do gì sẽ không được hoàn trả học phí.