YÊU CẦU KHÓA HỌC

BẢNG GIÁ HỌC PHÍ | YÊU CẦU | NỘI DUNG

CÁC YÊU CẦU KHI THAM GIA KHÓA HỌC

Thiếu niên độ tuổi từ 15 – 17 tuổi

Nếu học viên có độ tuổi từ 15 – dưới 18 tuổi, bang California yêu cầu học viên phải học ít nhất 6 giờ lái xe với thầy/cô có bằng hướng dẫn được DMV chứng nhận, như các thầy/cô tại RHC Driving School.

Người lớn từ 18 tuổi trở lên

Nếu học viên có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, trường khuyến khích học viên tham gia các khóa học chuyên nghiệp tại trường. Các khóa học bài bản theo từng học viên của trường sẽ giảm thiểu các vấn đề va chạm và vi phạm giao thông khi học viên mới biết lái xe. Đồng thời, học viên sẽ được học mọi thứ cần thiết để có thể đậu bài thi cấp bằng lái xe tại DMV.